Töltés folyamatban...
 
   

Feltételek / Általános feltételek


A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI KATEGÓRIÁNKÉNT

a) Életkor: Tanfolyamra csak, az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort, "AM" 14 év, "A1" 16 év, "A1 B-vel" 17 év, "A2" 18 év, "A" 24 év, "A" (1 éven belüli A1,A2-vel) 24 év, "A" (2 éven felüli A2, AK-val) 20 év és "B" 17 év, betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a megszerezni kívánt kategóriára előírt életkornál legfeljebb 3 hónapnál fiatalabb.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a választott járműkategóriára vonatkozó, jogszabályban rögzített életkort betöltötte.

b) Iskolai végzettség: a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez igazolni kell az alapfokú iskolai végzettséget. (pl. 8 általános, 6+6 osztály, 10 osztály, 12 osztály, főiskola stb.).

c) Jogosítvány: Csökkentett óraszámú "A1" alkategóriás képzéshez érvényes "B" kategóriás vezetői engedély szükséges.

d) Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben kell (pl. külföldi állampolgár az illető, vagy 2000. január 1.- után szabálysértést követett el, ill. járművezetés eltiltás hatálya alatt áll stb.).

e) Az összes anyagot, a nyilvántartó lapot, a jelentkezési lapot, orvosi igazolást valamint az iskolai végzettség igazolását az ügyfélszolgálati irodában kell leadni. A felkellékezett jelentkezési lap adategyeztetése és átvizsgálása után, szerződéskötésre kerül sor. Szintén itt kezdeményezheti - az igazoló okirat bemutatásával - tanfolyami felmentését.

f) Elméleti vizsga: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, továbbá a szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit, (orvosi alkalmassági igazolás, iskolai végzettség másolata) tan- és vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot ügyfélfogadó irodánkban, időben leadta, ill. ugyanitt a tan- és vizsgadíjat befizette, és sikeres házi vizsgát tett.

g) Nem magyar állampolgárnak legalább egy napos tartózkodási engedélyt kell a vizsgán bemutatnia a vizsgabiztosnak. (A vezetői engedély kiadásához már 6 hónapos tartózkodási engedély szükséges!!!)

h) Gyakorlati vizsga: Járműkezelési és forgalmi vizsgatárgyakból vizsgára csak az
bocsátható, aki az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és az adott tanfolyam kötelezően előírt gyakorlati részét elvégezte. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető le.

A VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK A FELTÉTELEI

A vezetői engedély kiadásának feltételéül az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. A vizsgáztatási előírások teljesítését a vizsgabizottság a vizsgaigazolás (hatósági bizonyítvány) kiállításával igazolja.
A vizsgaigazolást a vizsgabizottság a sikeres forgalmi vizsgát követő három munkanap elteltével a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és – a „K” kategóriát, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítását kivéve – az elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazoló okiratot (a „K” kategóriát kivéve) legkésőbb a vizsgaigazolás kiadása előtt kell bemutatni.
A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány vizsgához kötött honosítása esetén ezt nem kell megkövetelni. Amennyiben az okirat bemutatása nem az iskolavezető által igazolt másolat csatolásával történik, hanem azt a vizsgázó a vizsgabizottságon mutatja be, az okirat számát a felügyelet ügyintézőjének a jelentkezési lapon kell rögzítenie.

ELSŐSEGÉLY

AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

a) Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében ill. tanfolyam mentesen is megengedett. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet.
Iskolánkban rendszeresen szervezünk felkészítő tanfolyamot. Erre jelentkezni az ügyfélfogadóban lehet.
b) Nem kell vizsgázni annak az ügyfélnek, akinek már van 1984-től vezetői engedélye, vagy "M" (segédmotoros) igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a Képzési Rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van.

   
 

Turbó Autósiskola és Kereskedelmi Kft.

6640 Csongrád, Zsinór u. 39.

Látogatottság

Telefon: +36 63 483 745
E-mail: turbokft@invitel.hu
Web: autosiskola.turboital.hu

IMPRESSZUM
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
TECHNIKAI AJÁNLÁS
Készítette: Strobee WebDesign


Minden jog fenntartva! © 2011. Turbó Autósiskola és Kereskedelmi Kft.